Nordicus CEO in Realtid.se article.

Nordicus CEO Henrik Norén replikerar PO Nilssons inlägg på Realtid om fördelarna med aktivt förvaltade fonder (ARTICLE IN SWEDISH) https://www.realtid.se/debatt/vilseledande-och-svarbegripligt-om-aktiva-fonder